Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Information till den enskilde om stöd och skydd

I informationen ingår att tala om hur en utredning går till, vilka insatser socialtjänsten kan ge och vilket skydd, om det skulle behövas. Informera vilka rättigheter den enskilde har utifrån svensk lagstiftning och mänskliga rättigheter. Ge information kring vad socialtjänsten kan hjälpa till med samt info om olika frivillig organisationer, jourer och annan hjälp. T.ex. Tänk om, Enter, Trans- och tjejjouren i Malmö, SKR, ROKS, Kriscentrum.

Uppmuntra alltid den enskilde som är utsatts för våld att göra en polisanmälan, men detta är inget krav för att få stöd av socialtjänsten. Erbjud dig att följa med henne eller honom när polisanmälan görs.
 
Informera om att även polisen kan göra en hot- och riskbedömning för att se om det finns behov av att ge skydd. Det finns olika grader av skydd, beroende på hur hotbilden ser ut. Polisen kan ge rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel, till exempel ett skyddspaket med bland annat larmtelefon med GPS och akustiskt larm. Det går också att få en egen kontaktperson och möjlighet till informations- och säkerhetssamtal. Det går också att få stöd av brottsofferjouren. Åklagaren kan besluta om kontaktförbud. Det innebär att den som eventuellt hotar inte får kontakta personen genom besök, via telefon, e-post eller liknande.

Vid behov så hjälp den enskilde att göra en säkerhetsplanering vid rädsla för ytterligare våld och förtryck.

Se även information om Skyddade personuppgifter - Skatteverket.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen