Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

3. Möte med den enskilde

Gör en utförlig risk- och skyddsbedömning av situationen vid det första mötet med den enskilde. Under bedömningen är det viktigt att klarlägga om det gäller en hedersrelaterad problematik eller om det är någon annan form av problematik . Bedömningen i det akuta skedet görs utifrån de begränsningar, bestraffningar och den bevakning som den enskilde är utsatt för. Den enskildes egna framtidsplaner och möjligheten att realisera dessa är viktiga att beakta.
 
Socialsekreteraren bör tänka på att den enskilde som sökt hjälp för att lämna sin familj behöver inte vara negativ till den egna kulturkretsen eller religionen. Många av de som lever med en hedersproblematik trivs ändå med stora delar av sitt liv, utan att för den sakens skull acceptera att bli utsatta för våld, förtryck eller bli bortgift. Var noga med att lyssna på hur den enskilde vill leva och förutsätt inte att hon eller han vill ändra sitt livsmönster.  

Gör en bedömning kring den enskildes situation utifrån:

  • Är den enskilde säker?
  • Kan hon eller han prata med socialtjänsten utan att bli hotad?
  • Vilka blir konsekvenserna för den enskilde om familjen får reda på att den enskilde tagit en kontakt med socialtjänsten?
  • Särskilt viktig om det förekommit våld och hot om våld
  • Förstår den enskilde konsekvenserna av en flytt och en brytning med familjen på kort och på lång sikt?
  • Är det möjligt för den enskilde att ha en fortsatt kontakt med någon familjemedlem efter en eventuell separation?
  • Finns det andra personer runt den enskilde som är i behov av stöd och hjälp, t.ex. en partner?
  • Finns det minderåriga syskon i hemmet, är de utsatta för våld och förtryck? Har de bevittnat våld och förtryck? Ta ställning till om en anmälan till enheten för barn- och familj ska göras.
  • Vid behov ta hjälp av Kriscentrums Boende Heder eller annan lämplig verksamhet per telefon eller i form av tjänstemannamöte.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen