Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Att beakta vid beställning av tolk

Vid behov av tolk i ärenden med en hedersproblematik är det viktigt att ta hänsyn till nedanstående punkter:

  •  Tolken ska vara okänd för den enskilde och hennes eller hans familj.
  •  Använd främst telefontolk. Vid telefontolk så begär en tolk från annan kommun och gärna en kommun som ligger längre bort. Hör med den enskilde om det finns specifika områden i landet som tolk inte  bör anlitas ifrån.
  • Försök att få en tolk med rätt språkkunskaper men med en annan etniskt tillhörighet än den enskilde.
  • Tolken måste instrueras att översätta allt som sägs. Beakta att tolken kan ha sin egen syn på hederskulturen och att det på så vis kan påverka tolkningen.
  • Fundera över eller fråga den enskilde om det är viktigt att tolken är av ett visst kön eller om det finns något annat som socialsekreteraren bör beakta vid beställning av tolk. Både i samtal med den enskilde och inför samtal med familj och övrigt nätverk.

 Om ett gemensamt möte bokas med den enskilde och hennes eller hans familj och nätverk ska familjen inte ha möjlighet att säga något till den enskilde innan tolken har kommit. Det kan hända att familjen försöker påverka den unga under förevändning av vanligt småprat.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen