Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Uppmärksamma om den enskilde har en partner

Om den enskilde som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck har en partner är det viktig att även uppmärksamma honom eller henne och hur han eller hon har det utifrån den rådande situationen. Är partnern också utsatt för hot och våld av den enskildes nätverk? En partner till den enskilde kan vara lika utsatt som den enskilde och ibland värre. Även om partnern inte är direkt utsatt så kan han eller hon vara en trygghet och ett viktigt stöd för den enskilde, vilket bör beaktas vid bedömningar och val av insatser.

Om den enskilde har träffat en partner som familjen inte accepterar, hjälp även henne eller honom tänka över vad som händer om förhållandet tar slut. Om den enskilde funderar över att flytta från familjen diskutera detta med henne eller honom, så att det verkligen är den enskildes beslut och inte en anpassning till partnerns önskemål. Det finns en risk att han eller hon tar över familjens roll och tvingar in den enskilde i ett nytt förtryck. Försök hjälpa henne eller honom vara självständig så den enskilde får en verklig chans att själv bestämma över sin framtid. Ge stöd åt hennes eller hans beslut och moralisera inte över det. Fortsätt däremot att fråga om hon eller han är övertygad om att valet är det rätta och stöd även den enskildes rätt att ändra sig.

Om den enskilde har en partner, behöver dennes roll i den enskildes liv bedömas.

- Vilka känner till relationen?
- Vilken betydelse har partnern för de beslut hon eller han tar?
- Vilken är hans eller hennes inställning till relationen?
- Finns band mellan deras familjer?

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen