Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Könsstympning

Kvinnlig könsstympning är detsamma som kvinnlig omskärelse. Det innebär att man med ett vasst föremål skär bort hela eller delar av de yttre könsorganen på flickor och unga kvinnor. Könsstympning är inte omnämnt i någon religiös skrift, det står alltså inget om kvinnlig omskärelse vare sig i Bibeln eller i Koranen. Könsstympning förekommer ändå bland både kristna, muslimer och animister. Många äldre kvinnor och självlärda barnmorskor bidrar till att kvinnlig könsstympning fortfarande utförs på flickor och unga kvinnor. De är starkt traditionsbundna och ser som sin uppgift att se till att gamla sedvänjor följs. Det sociala trycket på mamman är stort och hon kan därför välja att en könsstympning på hennes döttrar ska genomföras trots att hon egentligen inte vill det.
 
Kvinnlig könsstympning är enligt lag förbjuden i Sverige (1982:316). Så även om det är en vuxen kvinna som själv lämnar sitt samtycke till kvinnlig omskärelse (könsstympning) är detta förbjudet. Den som bor i Sverige och som medverkar till att könsstympning utförs utomlands kan dömas i Sverige även om ingreppet är lagligt i det land där ingreppet utförts.
 
Finns en misstanke om att könstympning skett eller riskerar att ske ska socialtjänsten alltid överväga en polisanmälan.

Läs mer

Kvinnlig könsstympning - Socialstyrelsen
Kvinnlig omskärelse/könsstympning - NCK
RFSU

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen