Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

HBTQ och hedersrelaterat våld och förtryck

HBTQ-personer (homo-, bi-, transsexuella och queerpersoner) som lever i en hederskontext eftersom de utsätts för dubbelt förtryck utifrån sin sexuella läggning och könsidentitet. Homo- och bisexuella personer kan riskera våld, hot och utfrysning av sina familjer och släktingar — oberoende av vilken kategori den enskildes familj och släkt tillhör. Det är viktigt att socialsekreteraren har kunskap om HBT och tar den enskildes oro på allvar när hon eller han berättar om sin utsatthet.
 
På RFSL-rådgivningar samt vid RFSL:s brottsofferjour arbetar psykologer och socionomer som själva identifierar sig som HBT-personer och som har en kunskap om hedersproblematiken.

Läs mer

RFSL
heder.nu

HBT & Heder

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen