Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

7. Samarbete med andra aktörer

Ett välfungerande och nära samarbete med olika myndigheter och verksamheter, framförallt skolan, under utredningens gång är mycket viktigt.

Om det är möjligt är det viktigt att få föräldrarnas samtycke till att samarbeta med och informera relevanta aktörer löpande under utredningstiden, då detta gagnar den unga. Se därför över vilka sekretess-/samtyckesfrågor som socialtjänsten behöver ta ställning till och hantera för att möjliggöra samverkan kring utredning och insatser.

Prata t.ex. med skolan kring hur de kan skydda den unga om en hotsituation skulle uppstå. Vid behov gör en planering med skolan gällande den unga.

Samarbetspartners som kan bli relevanta under utredningstiden

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen