Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Hjälpfrågor

Exempel på hjälpfrågor för att ta reda på familjens inställning

 • Hur tänker de sig den ungas framtid, gymnasiestudier och eventuell vidareutbildning eller yrkesinriktning?
 • Vilka drömmar har de om sitt barns framtid?
 • Har något syskon gifts bort och hur gick det till?
 • Vilka skillnader finns det i uppfostran av flickor respektive pojkar?
 • Får den unga har pojkvän eller flickvän?
 • Om den unga har tankar kring homosexualitet, hur ser familjen på detta?
 • Förekommer någon uppgörelse gällande den unga och giftermål?
 • Vad skulle hända om familjen inte uppfyllde förväntningar som finns inom släkten?

Inställning till anmälan

 • När vi tittar på anmälan kan man se att både din dotter/son och hennes/hans skolkurator är oroliga. Vilken är din bild av det som hänt?
 • Hur skulle du beskriva det som händer i din familj just nu?
 • Hur blir detta ett problem för dig?
 • Vad tror du gör att hon/han berättar det som hon/han har berättat för oss?
 • Hur förklarar du vad du gjort mot henne/honom?
 • Hur tror du din dotter/son skulle förklara det som hänt?
 • I domen från Förvaltningsrätten stod det att deras bedömning var att ni brister i omsorgen då ni isolerar ert barn i hemmet. Är det av omsorg om henne som ni vill hålla henne eller honom hårt?

Inställning till socialtjänsten

 • Tror ni att socialtjänsten kommer kunna hjälpa er familj?
 • Vi tror att många skulle säga att socialtjänsten inte är intresserad av vad du har att säga. Tror du att det är så?
 • Uppfattar du det som att vi bara lyssnar på din dotter/son?
 • Uppfattar du det som att vi bara lyssnar på dina föräldrar?

Inställning till möjliga lösningar

 • Vissa kanske säger att man behöver placera ditt barn i familjehem/
 • polisanmäla/ bryta kontakten med er under en tid/ gå i föräldrabehandlande
 • samtal/ i den här situationen. Vad tycker ni om det?
 • På vilket sätt tror du att ditt barns hemgående/placering i familjehem/
 • föräldrastöd/ kontaktperson kommer vara hjälpsamt?
 • Socialnämnden har beslutat att ansöka om LVU hos Förvaltningsrätten. Hur ser ni på det?
 • Hur skulle du föreslå att dina föräldrar gjorde i den här situationen, för att du ska känna dig trygg?
 • Vem skulle kunna förklara det för dem?
 • På vilket sätt tror ni att ni skulle kunna övertyga vår chef och oss om att umgänget är tryggt och säkert för ert barn?
 • Hur tror ni att vi skulle kunna övertyga ert barn om att umgänget kommer bli tryggt och säkert? Finns det någon annan som skulle kunna vara behjälplig?

Hitta styrkor och resurser i familjen — Hjälpfrågor

Ställ frågor kring det som fungerar bra i familjen. Att fråga efter det som fungerar i en familj ska inte uppfattas som ett försök att minimera oron eller bagatellisera det som den unga varit utsatt för, utan som ett försök att hitta en grogrund för ett samarbete med föräldrarna för att på sikt hjälpa den unga och eventuellt syskon till henne eller honom.

Exempel på frågor till föräldrar

 • Vi har fokuserat på svåra problem; för att balansera bilden vill du berätta om något som fungerar bra i er familj?
 • Vad tycker du om med din dotter/son? Vad är hon/han bra på?
 • Kan du berätta om stunder då du kommer bra överens med ditt barn? Vad tycker du om med dessa stunder?
 • Vad tror du att ditt barn skulle säga var det bästa med dig?
 • Hur brukar ni lösa problem i familjen? Vem gör vad?

Exempel på frågor till den unga

 • Vad tycker du är bra med dina föräldrar och släktingar?
 • Vad tycker du om att göra när du är med dina föräldrar eller släktingar?
 • Vad tycker du om hos dig själv?
 • Finns det någon i nätverket som du har förtroende för och som kan hjälpa dig?
 • Vad är det som gör att du orkar kämpa vidare i en svår situation?

Leta undantag, gäller i de fall då det finns ett erkännande från familjen gällande anmälan eller den oro socialtjänsten har för den unga:

 • Kan ni beskriva situationer då ert barn inte varit missnöjd med hur hon/han har det hemma?
 • Har det någon gång funnits möjlighet att förhandla med släkten om vad ditt barn ska få göra?
 • Har du, som förälder, upplevt stunder då du känt att släktingarnas påtryckningar på er familj försvårar livet för dig?
 • Känner du som förälder igen dig i det som din dotter/son är med om? Hur hanterade du din situation som ung?

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen