Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

6. Samtal med familjen

Den unga och föräldrarna ska inte närvara vid gemensamma möten inledningsvis. Den unga ska inte riskeras att utsättas för konsekvenser av det som hon eller han berättar. I övrigt bör man träffa föräldrarna och övrig familj både tillsammans och enskilt under utredningstiden.

Socialsekreteraren bör beakta att det kan uppstår situationer under utredningstiden där den unga  upplever sig så pass pressad att hon eller han väljer att ta tillbaka sina uppgifter eller förminska händelser som hon tidigare berättat om. Den unga som är utsatt kan också av lojalitetsskäl hävda att hemsituationen har förbättrats, vilket kan försvåra utredningsarbetet. Socialsekreteraren måste ta ställning till om de tidigare uppgifterna är tillräckligt trovärdiga att utredningen, trots nya uppgifter, inte kan avslutas. Det är därför av stor vikt att ta in så detaljerade uppgifter som möjligt och dokumentera allt relevant som framkommer.

Det finns saker som man inte kan prata öppet om i vissa familjer och därför bör socialsekreteraren ta in familjemedlemmars separata inställning kring situationen. I familjer där hedersrelaterat våld och förtryck förekommer finns det även en risk att även mamman har varit utsatt för våld. Frågor om detta bör ställas när ingen annan familjemedlem är närvarande.

Tänk på att det kan vara många fler i den ungas nätverk än föräldrarna som påverkar den rådande situationen. Det är inte ovanligt att släktningar som bor i annat land har en avgörande betydelse.

Om den unga uttrycker en stark önskan om ett gemensamt möte med familjemedlemmar och det bedöms vara lämpligt bör det planeras tillsammans med den unga utifrån mötets syfte. Vid behov kan en plan göras upp kring hur socialsekreterarna och den unga ska agera om mötet behöver avbrytas och vad som ska hända efter mötet.

Se Dokumentation/säkerhet
Se Träffa familjen
Se Förändringsarbete i familjen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen