Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Om situationen bedöms vara akut och den unga är i behov av omedelbart skydd

Det är viktigt att ha en planering för hur man ska agera om det uppstår ett akut behov av skydd av den unga. Om det vid bedömning framkommer att den unga är i behov av skydd enligt LVUPDF (pdf, 1.1 MB) ska socialtjänsten se till att detta omgående ordnas. Även om den unga själv inte vill lämna familjen kan det finnas skäl för ett omhändertagande.

Checklista

 • Kontakta Boende Heder, Kriscentrum för barn och ungdom eller annan lämplig verksamhet för konsultation.
 • Ta ställning till om en polisanmälan behöver göras.
 • Ta ställning till om läkarundersökning och rättsläkarintyg behövs.
 • Ordförandebeslut om omedelbart omhändertagande 6 § LVUPDF (pdf, 1.1 MB).
 • Ordna med plats vid ett skyddat boende.
 • Ta ställning till om anmälan/utredningen behöver sekretesskyddas.
 • Ta ställning till hemlighetshållande av vistelseort 14 § LVU.PDF (pdf, 1.1 MB)
 • Ta ställning till umgängesbegränsning 14 § LVU. PDF (pdf, 1.1 MB)
 • Ordna med ekonomi och annat praktiskt till den unga.
 • Informera föräldrarna om att den unga är placerad.
 • Se till att den unga får samtalsstöd och praktisk hjälp både det första dygnet och fram tills hon eller han får träffa socialsekreteraren igen.
 • Se till att den unga har socialsekreterarens telefonnummer samt får en ny tid för träff så fort som möjligt.
 • Ta ställning till skyddade personuppgifter.

Vad bör socialsekreterarens tänka på inför en placering av den unga:
Se Placering utanför hemmet
Se SIS
Se Barn och ungdomar som lever med skyddade uppgifterPDF (pdf, 4.5 MB)

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen