Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Säkerhetsplanering

Om den unga ska återvända hem efter mötet med socialtjänsten kan det finnas ett behov av att samtala med den unga (efter ålder och mognad) om en plan  som hon eller han kan hålla sig till om det skulle uppstå en situation där den unga behöver fly. Även om situationen inte bedöms vara riskfylld vid tillfället kan situationen snabbt ändras t.ex. om den unga går utanför familjens regler eller om familjen får reda på att den unga varit i kontakt med socialtjänsten.

Tänk på att planera realistiskt utifrån var den unga bor och vilka kontaktvägar hon eller han har tillgång till och kan använda sig av.
Exempelvis:

 • Flyktväg ur bostaden – området
 • Vem kan hjälpa vid flykt – plats att fly till
 • Vid behov ring 112 eller socialjour
 • Kunna viktiga telefonnummer utantill – koda viktiga telefonnummer i telefonen
 • Kodord för att signalera fara till trygga personer
 • Överenskomma med någon att om den unga inte hör av sig vid en viss tid ska personen bli orolig

Informera den unga att hon eller han kan ha en väska förberedd för eventuell flykt, t.ex. om en hotfull situationen i hemmet uppstår och hon eller han behöver lämna hemmet snabbt.

Förslag på packning

 • Legitimation eller pass
 • Pengar
 • Bankomatkort
 • Telefon och lista med viktiga telefonnummer/adresser/koder
 • Recept och mediciner
 • Kläder
 • Toalettartiklar

Informera den unga att hon eller han bör förvarar sin flyktväska på en plats där hon eller han kan komma åt den om situationen plötsligt blir akut.

Koda viktiga namn och telefonnummer

Den unga kan behöva lära sig telefonnummer till polis, socialjour och socialtjänsten. Finns det en socialsekreterare eller en kontaktperson på någon myndighet som familjen inte vet om, kan den unga antingen ska lära sig numren utantill eller ändra namnen i telefonlista till något kodord, till exempel använda en kamrats namn. Samma strategi kan användas för att dölja en eventuell partners namn.

Om den unga har en smartphone ge henne eller honom rådet att stänga av GPS/platstjänster innan hon eller han behöver fly. Smartphones är mycket lätta att spåra genom olika funktioner i telefonen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen