Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Vid kontakt med den unga och/eller anmälaren

 • Försök att få tag i den unga främst genom anmälaren eller via den ungas telefon.
 • Skicka inte hem kallelse via brev.
 • Vid behov av tolk, ta stor hänsyn till vilken tolk som bokas. Se under avsnittet Tolk
 • Den unga ska få en tid med socialsekreteraren så snart som möjligt.
 • Välj en säker plats att träffa den unga, t.ex. på skolan eller på annan plats där den unga kan känna sig säker och inte riskerar att träffa på någon hon eller han känner.
 • Ta stor hänsyn till när hon eller han kan träffas.
 • Tänk på att den unga kan vara under uppsikt hela tiden och överallt. Om mötet blir känt så kan det innebära stora konsekvenser för henne eller honom.
 • Det är mycket viktigt att inga utomstående känner till kontakten med socialtjänsten, kontakten med den enskilde bör därför skötas på hennes eller hans villkor.
 • Vid vidare kontakt över telefon kan kodord användas, t.ex. vid sms eller läggas in i kontaktlistan i telefonen.
 • Avvakta med att kontakta föräldrarna.
 • Vid behov lämna telefonnummer till socialsekreterare, polis och socialjour. 

För att göra en snabb bedömning av ärendet över telefon så ställ frågorna:

  - Vad vill du göra som du inte får göra?
  - Vad måste du göra som du inte vill?
 
Under bedömningen är det viktigt att klarlägga om det gäller en hedersrelaterad problematik eller om det är någon annan form av problematik t.ex. tonårs-/generationskonflikter eller andra konflikter kring frigörelse som inte involverar en hedersproblematik. Bedömningen i det akuta skedet görs utifrån de eventuella begränsningar, bestraffningar och den bevakning som den unga är utsatt för. Det är viktigt att försöka få fram hur långt familjen är beredda att gå för att få kontroll över den ungas beteende och vilja.  
 
Vid behov konsultera Kriscentrum Boende Heder eller annan lämplig verksamhet per telefon eller i form av tjänstemannamöte.  

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen