Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

3. Förhandsbedömning

När det inkommit en anmälan eller om den unga själv tar en kontakt med socialtjänsten och det inte är uppenbart att utredning måste inledas ska en förhandsbedömning göras. Förhandsbedömningen skall bygga på ett aktivt handlande under en klart avgränsad period. Socialtjänsten bör inte passivt avvakta händelseutvecklingen utan aktivt inhämta de uppgifter som behövs. Lita på den unga och ta reda på vad som begränsar henne eller honom — vad som är hennes eller hans problem.

 Unga som berättar att de upplever våld eller förtryck hemma, och som på grund av rädsla inte vill att en utredning ska inledas, kan socialsekreteraren träffa några gånger utan att föräldern informeras. Detta för att för att klarlägga den ungas situation och behov. Socialsekreteraren har möjlighet att träffa den unga ca 3-4 gånger för klargörande samtal. Det är en kombination av den ungas ålder, mognad och utveckling samt att den unga förstår vad saken gäller som är avgörande utifrån hur många samtal som bör hållas med den unga. Om det är lämpligt så utnyttja möjligheten till att träffas flera gånger för att reda på mer kring situationen och hur den unga har det i hemmet.
 
Om socialsekreteraren bedömer att den unga är i behov av  stöd, hjälp och eventuellt skydd utifrån en hedersproblematik ska en utredning öppnas. Det kan under förhandsbedömningen framkomma information som gör att socialtjänsten måste göra en anmälan till polisen gällande barn som far illa.

Beakta inför bedömning av beslut att inleda utredning eller inte:

- Vad som framkommit under bedömningen
- Den ungas grad av utsatthet
- Behovet av skydd
- Den ungas ålder och mognad

Om det framkommer att den unga är i akut behov av skydd:

- Agera
- Skydda först - utred sen!
- Se Akut behov av skydd

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen