Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Att beakta vid behov av tolk:

Vid behov av tolk i ärenden med en hedersproblematik är det viktigt att ta hänsyn till nedanstående punkter:

  • Tolken ska vara okänd för den unga och hennes eller hans familj.
  • Använd främst telefontolk. Vid telefontolk så begär en tolk från annan kommun och gärna en kommun som ligger längre bort. Hör med den unga om det finns specifika områden i landet som tolk inte bör anlitas ifrån.
  • Försök att få en tolk med rätt språkkunskaper men med en annan etniskt tillhörighet än den unga.
  • Tolken måste instrueras att översätta allt som sägs. Beakta att tolken kan ha sin egen syn på hederskulturen och att det på så vis kan påverka tolkningen.
  • Fundera över eller fråga den unga om det är viktigt att tolken är av ett visst kön eller om det finns något annat som socialsekreteraren bör beakta vid beställning av tolk, även inför samtal med familj och övrigt nätverk.

Om ett gemensamt möte bokas med den unga och hennes eller hans familj och nätverk ska familjen inte ha möjlighet att säga något till den unga innan tolken har kommit. Det kan hända att familjen försöker påverka den unga under förevändning av vanligt småprat.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen