Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Anmälan

Konsultation innan anmälan

Om samarbetspartners t.ex. skolpersonal tar en kontakt gällande en (avidentifierad) ungdom som befaras vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck, så kan socialtjänsten vara behjälplig med en konsultation i frågan. Socialsekreteraren kan diskutera tillsammans med den eventuella anmälaren och komma fram till om en anmälan bör göras eller om ett arbete med den unga kan ske på skolan eller i annan verksamhet. Socialtjänsten kan vid behov träffa den eventuella anmälaren och även den unga anonymt för rådgivning och bedömning, förslagsvis i skolan. Utifrån att det ännu inte är en anmälan eller utredning ska ingen formell dokumentation göras. 

Anmälan

En anmälan ska helst vara skriftlig. Det ger tydlighet och förebygger missuppfattningar samt påvisar vad anmälaren är beredd att stå för. Men socialtjänsten är även skyldig att tolka muntlig information som en anmälan om det framkommer att en minderårig riskerar fara illa. Försök att få in så en detaljerad anmälan som möjligt.

  • Vad är det som främst oroar anmälaren?
  • Hur akut upplever anmälaren att det är?  

Vad som händer med anmälan som inkommit från någon med anmälningsplikt, t.ex. om utredning har inletts, inte har inletts eller pågår, bör återkopplas till den anmälaren. Det kan ske både på socialtjänstens egna initiativ eller om anmälaren själv begär det och det inte föreligger speciella skäl för att inte göra det.

Se vidare Förhandsbedömning

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen