Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Om den unga och familjen ska träffas under placeringen

Den unga har ofta en önskan att ha någon form av kontakt med sin familj även om hon eller han bor skyddat. Socialtjänsten bör så långt som möjligt undersöka möjligheten att kunna uppfylla den ungas önskan. Ett möte med familjen är ett tillfälle både för den unga och för socialsekreterarna att bedöma familjens inställning till den ungas situation. En noggrann säkerhetsplanering bör göras innan.

Ta ställning och gör en planering kring:

-  Är det möjligt?
-  Fortsatt skydd tills det är möjligt och säkert
- Var är den säkraste och lämpligaste platsen för mötet?
- Vem ska närvara?
- Hur och när ska den unga komma till mötet?
- Hur och när ska den unga lämna mötet?
- Hur ska den unga och socialsekreterarna agera om mötet behöver avbrytas?

Se Dokumentation/säkerhet
Se Förändringsarbete i familjen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen