Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Den unga vill återvända hem

Man får inte glömma bort att den unga själv oftast är den största säkerhetsrisken. Många unga som placeras på skyddat boende återvänder hem efter en tid för att senare bryta med familjen igen. Den unga är ambivalent och befinner sig i en kris där det ofta är ett för stort steg att lämna familjen på en gång även om hon eller han far illa.

Den unga kan uppleva att en total brytning med familjen är ett sämre alternativ än att underordna sig den. Hon eller han minnas kanske bara det som varit bra med familjen eller har börjat föreställa sig att familjen har ändrats. Den unga kan börja tro sig kunna klara av att leva bättre efter familjens villkor. Det är framförallt de unga som har svårt att uthärda sin situation och som känner en stor saknad och ensamhet som bortser från allvaret i situationen.
 
Familjen i sig kan också utgöra en risk gällande ett återvändande genom att på olika sätt försöka få den unga att komma hem igen. Det kan t.ex. ske genom att familjen ger falsk information om att en förälder är sjuk eller ligger på sjukhus. Familjen kanske lovar den unga att allt kommer att förändras bara hon eller han kommer hem. Den unga kan skuldbeläggas genom att en familjemedlem hotar att ta livet av sig eller hotar med att familjen kommer att bli straffad av andra släktingar om den unga inte kommer hem.
 
Socialsekreteraren bör beakta att unga som tidigare utsatts för våld och förtryck i hemmet och som återvänder hem riskerar att utsättas för fortsatt våld och förtryck eller leva under hot om detta. Familjen kan ibland förlåta den unga för att hon eller han lämnat hemmet men är inte beredda att förändra sitt förhållningssätt, varför ett planerat återvändande ska göras med största försiktighet. Om den unga flyttar hem igen ökar riskerna för mer kontroll, förtryck och våld än tidigare. Beakta även risken för eventuell utlandsresa och tvångsgifte.

Tänk på

För att det ska bli möjligt för den enskilde att återvända hem bör familjen ha medverkat i någon form av omfattande förändringsarbete.
Se Förändringsarbetet i familjen.

Checklista om den unga vill återvända hem

 • Har någon försökt påverka den unga eller har hon eller han fått otillräckligt stöd?
 • Hur mår den unga och hur stark är hon eller han?
 • Ta reda på om det är ett genomtänkt beslut från den ungas sida eller om hon eller han befinner sig i en extra svår period.
 • Är familjen motiverad och hotbilden minimerad?
 • Familjens inställning till den unga?
 • Hur många och vilka vet att den unga inte bor hemma?
 • Finns det någon ryktesspridning?
 • Är hemsituationen säker och finns det för möjlighet att ha fortsatt kontakt med den unga?
 • Fråga den unga om planer på besök i hemlandet eller andra tecken på att familjen planerar att framtvinga en förlovning eller giftermål.
 • En ny riskbedömning behöver göras.
 • Gör bedömning om LVU är aktuellt.

Om det är aktuellt att den unga flyttar hem

- Intensivare uppföljning och enskilda samtal med den unga.
- Hur går det, hålls överenskommelser?
- Ökar kontrollen?
- Finns planering för resa till annat land? Se Utland - risk.
- Fortsätt göra kontinuerliga risk- och skyddsbedömningar
- Fortsätt följa upp under en längre period

Det är av vikt att visa familjen att socialtjänsten finns med, att myndigheten har en kontrollerande funktion och kommer att agera vid behov.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen