Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

13. Uppföljning av placering

Kontinuerlig och långvarig uppföljning av insatsen bidrar till färre sammanbrott och till att identifiera behov av andra eller ytterligare åtgärder. Det är också en förutsättning för att systematiskt undersöka om insatser leder till förbättringar för den unga.

Vad är målet med insatsen?

- Att flytta hem igen. Hur möjliggöra det?
- Ej möjligt att flytta hem. Hur fortsätta skydda? Planera för framtiden?
 
Tre faser som bör beaktas under genomförandet och uppföljning av placering:

Den akuta fasen

- Skydd vid behov
- Förmedla trygghet och tillit
- Tillgång till stöd
- Insatserna bör vara intensiva, hållande och säkerställa de basala behoven
- Ha möjlighet till dagliga rutiner

Mellanfasen

- Förekomma behov
- Se till de individuella behoven
- Förmedla hållande och kontinuitet
- Förmedla ett sammanhang och en tillhörighet
- Påbörja en normalisering av situationen

Långtidsfasen

- Fungerande sammanhang och sysselsättning
- Fortsatt normalisering av situationen
- Kontinuitet och uppföljning

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen