Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Stöd till familjen när den unga är placerad

Om den unga blivit placerad för att leva skyddad ifrån sin familj, så skapar det inte bara en kris hos den unga utan även i familjen. Hela familjen kan därför behöva stöd i sin kris och hur de olika familjemedlemmarna ska förhålla sig till det som skett.

Om föräldrarna eller andra familjemedlemmar varit med om tidigare trauman kan det i enskilda fall försvåra upplevelsen. Även om hotbilden är så allvarlig att den unga inte har möjlighet att komma tillbaka hem kan det finnas skäl för socialtjänsten att erbjuda stöd till familjen.

Se Beslut och insatser
Se Förändringsarbete i familjen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen