Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Checklista som kan vara till hjälp för den unga inför placering i skyddat boende

  • Klipp simkortet till mobilen men spara de nummer som är viktiga. På detta sätt kan den unga avgöra om, när och med vem de vill ha kontakt.
  • Stäng av GPS och platstjänster på telefonen (redan innan resan till det skyddade boendet sker).
  • Byt e-postadress, men spara viktiga adresser.
  • Inte vara aktiv på några social forum som t.ex. Facebook, Instagram eller Twitter.
  • Om den unga vill/ska behålla kontakten med någon i familjen, t.ex. genom brevväxling, så ska det av säkerhetsskäl gå via socialtjänsten.
  • Framhåll möjligheten till kontakt med socialtjänst eller polis om det inte fungerar i det nya boendet.
  • Var tydlig med att du vill att hon eller han ska ringa om det uppstår problem, så att ni kan prata och gemensamt hitta en lösning. Det är betydligt tryggare än att det blir ett avbrott och den unga flyr själv t.ex. tillbaka till familjen.
  • Var särskilt angelägen om att den unga får en stödperson som hon eller han kan lita på.

Sociala medier

Prata med den unga om sociala medier och vilken fara det kan innebära att synas eller ha kontakter inom olika sociala medier om hon eller han lever skyddat. Den unga kanske vill hålla kontakten med vänner eller skapa nya kontakter genom olika social forum på internet, vilket kan vara förödande om hon eller han blir avslöjad och hittad. Den unga bör också informeras om att GPS/platstjänster i mobiltelefoner kan lätt avslöja var den hon eller han befinner sig och bör därför alltid ska stängas av. Informera om att det är säkrast att använda en telefon utan uppkoppling till internet.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen