Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

10. Förändringsarbete i familjen

Förändringsarbete i familjen

Ska med hela familjen påbörja en insats i form av ett förändringsarbete ska en noggrann bedömning om att det inte föreligger någon risk för den unga vara gjord. Ett framgångsrikt förändringsarbete bör leda till att den unga och eventuella syskon ska kunna utöva sina mänskliga rättigheter utan att drabbas av konsekvenser och bestraffningar.

Ett förändringsarbete i en familj där den unga är placerad bör inte påbörjas förrän efter en längre tid. Familjen bör först ha förstått innebörden av placeringen och en bedömning är gjord att de är villiga till att förändra familjens attityder.

Ställ frågan: Vad behöver hända för att socialtjänsten ska se att förändringen går i rätt riktning?

När arbete med familjen ska undvikas

  • När socialtjänsten bedömer att det finns allvarliga säkerhetsrisker.
  • När den unge lämnar familjen och det inte finns anledning att tro att det går, eller är önskvärt, att få ihop familjen.

Med tanke på de risker och svårigheter som finns, kan bedömningen ibland vara att ett arbete med familjen inte kan ske, framförallt när en placering utanför hemmet har skett. Även om målet oftast är att den unga och familjen ska kunna få en fungerande relation på sikt, så bör socialtjänsten beakta att det kanske inte finns förutsättningar för detta. I de fallen kan det istället handla om att familjen får veta att den unga har fått den hjälp hon eller han behöver av samhället och att hon eller han mår bra. Fokus ska istället ligga på att stödja den unga till att kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Oftast vill familjen prata om situationen och då är det är viktigt att lyssna på dem, men också hålla fast vid att socialtjänsten står på den ungas sida.

Inför ett förändringsarbete med familjen när den unga är placerad beakta Linnamottagningens rekommendationer i "Familjearbetet i hederskontext". Vill du läsa boken?Ladda ner.

Förslag på verksamheter som jobbar med förändringsarbete i familjer som lever i en hederskontext

Verksamheterna gör också bedömningar om det överhuvudtaget är möjligt och säkert att påbörja ett förändringsarbete i familjen.

  • Linnamottagningen
  • Baggium
  • Gryning vård AB

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen