Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Om den unga har en partner

Om den unga som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck har en partner är det viktig att även uppmärksamma honom eller henne och hur han eller hon har det utifrån den rådande situationen. Är partnern också utsatt för hot och våld av den ungas nätverk? En partner till den unga kan vara lika utsatt som den unga själv och ibland värre.  Även om partnern inte är direkt utsatt så kan han eller hon vara en trygghet och ett viktigt stöd för den unga, vilket bör (utifrån den ungas ålder och mognad) beaktas vid bedömningar och val av insatser.
 
Om den unga har träffat en partner som familjen inte accepterar, var behjälplig med att få den unga att fundera över vad som händer om förhållandet tar slut. Om den unga funderar över att flytta från familjen diskutera detta med henne eller honom, så att det verkligen är den ungas beslut och inte en anpassning till partnerns önskemål. Det kan finnas en risk att partnern tar över familjens roll och tvingar in den unga i ett nytt förtryck. Försök hjälpa den unga att vara självständig så att hon eller han får en verklig chans att själv bestämma över sin framtid. Ge stöd åt hennes eller hans beslut och moralisera inte över det. Fortsätt däremot att fråga om hon eller han är övertygad om att valet är det rätta och stöd den unga i att kunna ändra sig.

Om den unga har en partner, behöver dennes roll i den ungas liv bedömas (utifrån den ungas ålder och mognad).

  • Vilka känner till relationen?
  • Vilken betydelse har partnern för de beslut hon eller han tar?
  • Vilken är hans eller hennes inställning till relationen?
  • Finns band mellan deras familjer?

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen