Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Kvalitetsledningssystem

Socialstyrelsen har identifierat kvalitetsindikatorer för socialtjänstens arbete.

Enligt dessa ska verksamhetens tjänster

  • bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet
  • utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet
  • vara kunskapsbaserade och effektivt utförda
  • vara tillgängliga och jämlikt fördelade
  • vara trygga, säkra och präglas av rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

Dessa indikatorer fungerar som utgångspunkter vid verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling samt i allt kvalitetsarbete.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen