Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/

Avdelning socialtjänst Norr

Socialtjänsten hjälper och stödjer vuxna, barn, ungdomar och familjer som befinner sig i utsatta situationer. Vi ansvarar för myndighetsarbete enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och öppenvårdsverksamhet.

Vårt ansvarsområde är norr.

Vi riktar oss till

Vuxna, barn, ungdomar och familjer i utsatta situationer som bor i norr.

Organisation

Avdelningen är organiserad i fyra enheter. Läs gärna mer om avdelningens verksamheter i menyn.

Avdelningschef

Carina Opasiak

Enhetschefer

Sofi Kimfors – vuxna
Maria Andersson – barn och familj utredning och mottag
Petra Quandt Farkas – försörjningsstöd
Ulrika Nederman - barn och familj förebyggande arbete, öppenvård och familjehemsvård

Kontaktuppgifter till mottag

Mottagets uppgift är att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder i frågor som rör barn och familj, ekonomiskt bistånd och vuxna. Kontakta någon av våra mottag för att få hjälp.

Barn och familj: 040-34 58 49
Ekonomiskt bistånd: 040-34 58 45
Boende och vuxna: 040-34 60 60

Medarbetare

Medarbetare vuxna
Medarbetare barn och familj
Medarbetare försörjningsstöd

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen