Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Process för öppenvården, enheten vuxna.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

1. Remiss kommer in

 • Lämnas i postfack.  
 • RemissenWord (word, 23.5 kB) läggs i mapp för nya remisser.
 • OBS! Undantag gäller då en LVM-anmälan eller LVU-anmälan är aktuell. Då kan Slussen gå in utan att remiss först skickats till Slussen. Remiss samt vårdplan ska komma in i efterhand.

Upp igen

2. Ärendefördelning

Veckomöte hålls måndagar klockan 9. Då sker genomgång och fördelning av nya remisser.

Upp igen

3. Tid bokas för infomöte

 • A-kontakt bokar en tid tillsammans med remittent via mail eller telefon. Vid infomötet är även B-kontakt med.  
 • Remittenten ansvarar för att boka tid för informationsmöte samt att boka tolk och rum.

4. Informationsmöte

 • InfomöteWord (word, 29 kB) där remittent och A- samt B-kontakt närvarar.
 • Remittenten sammanhangsmarkerar (hur lång biståndstid) och Slussen presenterar verksamheten.
 • Information ges om vår journalföring, vår sekretess och vår anmälningsplikt.
 • På de möten där ansvarig handläggare medverkar är det dennes uppgift att journalföra mötet i Procapita om inget annat uttalas
 • Övergripande mål upprättas i de fall klienten tackar ja direkt till insatsen.
 • Klienten erbjuds en fast tid i veckan.
 • A-kontakt ansvarar för att uppföljningsmöte bokas.

Upp igen

5. Förbereda uppstartsmöte

 • Hängmapp upprättas, personuppgifter skrivs in i klientlistan, klienten skrivs upp på tavlan, klienten skrivs in i våra mätpunkter och en pappersakt skapas.
 • A-kontakt läser in sig på ärendet.
 • Under behandlingstiden ansvarar A-kontakt för allt förekommande administrativt arbete om inget annat uttalats.
 • Boka tolk.
  Semantix: 0770-45 74 00, kundnummer: 491952.
  Transvoice (Stockholms tolkförmedling): 040-23 02 05, kundnummer: 1005853.
  Språkservice; 0770-45 74 58, kundnummer: 4867.

Upp igen

5. Uppstartsmöte

 • A-kontakt samt eventuellt B-kontakt är med vid uppstartsmötetWord (word, 19.5 kB)
 • A-kontakt sammanhangsmarkerar. 
 • På mötet görs vid behov en situationskartläggningWord (word, 23.5 kB) tillsammans med klienten samt kartläggning av klientens nätverkPDF (pdf, 19.8 kB).
 • SamtyckesblankettWord (word, 35.5 kB) fylls i.
 • De övergripande målen bryts ner till delmål i genomförandeplanen.
 • Tid för nästa besök bokas.

Upp igen

6. Administration och journalföring

 • JournalanteckningWord (word, 20.5 kB) förs in i Procapita.
 • Telefonsamtal, mail till interna och externa kontakter görs.
 • Man grön/rödmarkerar besöket i Outlook för framtida statistikföring.
 • Rum samt eventuell tolk bokas till nästa besök.
 • Skriftlig kallelse Word (word, 45.4 kB)skickas vid behov.

Upp igen

7. Löpande klientkontakt

Upp igen

8. Uppföljning

 • A-kontakt samt eventuellt B-kontakt samt remittent närvarar vid uppföljningsmötetWord (word, 20 kB).
 • Utvärdering av slussen som insats.
 • Genomgång av genomförandeplan.
 • Om genomförandeplanen är oförändrad ska nytt biståndsdatum skrivas av remittenten.
 • Genomförandeplanen uppdateras under uppföljningsmötet om behov av fortsatt kontakt finns.
 • A-kontakt ansvarar för att redovisa för vilka mål som är uppfyllda. A-kontakt ansvarar även för att det som tillkommer under mötet förs in i genomförandeplanen och att det tydligt framgår från vilket datum det tillkommit nytt delmål. A-kontakt ansvarar för att nytt uppföljningsmöte bokas.
 • Remittent gör journalanteckning i Procapita efter uppföljningsmötet.
 • Om uppföljningsmöte inte sker innan biståndet löpt ut avslutas ärendet.

Upp igen

10. Avslut

 • Klienten tas bort från schema och ur klientlistan. 
 • Hängmappen gås igenom och arkiveras.
 • A-kontakt fyller i statistik i våra mätpunkter.

Upp igen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen