Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Förebyggande

Inom enheten för vuxna arbetar socialsekreterare för att förebygga hemlöshet. Målet är att minska antalet vräkningar i stadsområdet.

Underrättelser om hyresgäst som har blivit eller riskerar att bli uppsagd kommer till socialtjänsten. Utifrån denna arbetar socialsekreterarna uppsökande och erbjuder råd och stöd till hyresgästen.

Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och andra för ärendet viktiga aktörer såsom socialtjänst, vård och omsorg, överförmyndarexpeditionen med flera.
 
Alla är välkomna att kontakta socialsekreterarna i förebyggande teamet när det gäller personer som riskerar eller känner oro att förlora sin bostad.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen