Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Öppenvård för barn och familjer

Här kan du läsa mer om våra öppenvårdsinsatser för barn och deras familjer.

 
Målet med insatserna formuleras utifrån utredande socialsekreterares ”Uppdrag till utförare” samt genom samtal och överenskommelse med barn och deras föräldrar.

Innehåll
Öppenvården arbetar med behandling utifrån evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet. Insatserna vänder sig främst till hela familjen men även till bara föräldrarna eller till barnet/ungdomen. Familjens behov och problematik bestämmer valet av behandlingsmodell.

Familjebehandlarna erbjuder stöd- och behandlingssamtal, familjeterapi, samspelsbehandling, socialpedagogiskt arbete, stödgrupper för barn, utbildning och vägledning i föräldraskap enskilt eller i grupp. Under utredningstiden kan också samspelsbedömningar erbjudas.

Barngruppsverksamheten vänder sig till barn i åldern 7-12 år och är ett stöd- och utbildningsprogram för barn som lever i familjer där det förekommer eller har förekommit missbruk, våld eller psykisk ohälsa. För föräldrar till barn i barngrupper finns möjlighet att delta i stödgrupp för föräldrar. Läs mer om stödgrupper för barn och unga på malmo.se.

Struktur och rollfördelning
Familjebehandlarna arbetar utifrån en helhetssyn och tar över ansvaret för ärendet och insatsen från utredande socialsekreterare. Det är de som sköter kontakten och samarbetar med för familjen viktiga aktörer. Uppdatering till ansvarig handläggare sker kontinuerligt och vid viktiga förändringar av familjens behov av insats.

Arbetet sker i huvudsak måndag till fredag under kontorstid.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen