Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Socialrådgivning

Här kan du läsa mer om vår socialrådgivning.

 
Målet är en tidig kontakt för att genom rådgivning och stöd hjälpa familjen eller individen att lösa sina svårigheter. Socialrådgivningen ska ge familjen de verktyg som behövs för att familjen själva ska klara att hantera sin livssituation alternativt tidigt få den hjälp de behöver av annan myndighet.

Innehåll
Rådgivning och stöd sker enskilt. Samtalen kan handla om att bli förälder och om att vara förälder, frågor kring barn, relationer mellan föräldrarna, separationer, vårdnad och umgänge samt stöd vid kontakt med andra myndigheter.

Struktur och rollfördelning
Alla kontakter är frivilliga och man kan vara anonym. Kontakterna varierar från ett enstaka besök till flera besök. Kontakten kan initieras av föräldrarna själv eller genom andra verksamheter på Familjens Hus eller socialtjänsten.

 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen