Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Familjepedagogerna

Här kan du läsa mer om vad våra familjepedagoger gör.

Målet är att stärka föräldrarna i föräldrarollen genom råd och stöd i föräldraskapet förstärka samspelet i familjen för att utveckla ökad empati och lyhördhet och utveckla fungerande vardagsrutiner. Utöver syftet att stärka föräldrarna i sin föräldraroll är ambitionen också att motverka behovet av andra insatser från socialtjänsten.

Innehåll

Familjerna får stöd i sin familjeroll för att hitta fungerande rutiner för familjen. Detta gäller bland annat sömn och kost. I syfte att stärka föräldrarollen får de också stöd i att utveckla nyanser och sin förmåga till samspel med barnet. Stödet syftar även till att möjliggöra för föräldrarna att kunna ge åldersadekvat stimulans till barnet. Utgångspunkten är att föräldrarna ska kunna få en förståelse för hur familjen fungerar, att tillvarata och fokusera på det som fungerar bra och utveckla föräldrarollen.

Struktur och rollfördelning

Daglig gruppverksamhet för föräldrar och barn. Familjen får inte ha ett akut behov av vård eller pågående missbruk.

Förhållningssättet är hälsofrämjande och utgår från "Vägledande Samspel". Regelbundna uppföljande stödsamtal och nätverksmöten ingår i verksamheten. Platserna är begränsade och intagning sker via enheten barn- och familjer som beslutar om bistånd till familjen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen