Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Våra jämställdhetsambassadörer

Socialtjänst Innerstaden har åtagit sig att ha minst en jämställdhetsambassadör per sektion. Här kan du se vem som är ambassadör i din sektion.

Planeringssekreterare

Anna-Karin Thagg.
Janka Fosstveit.
Kenneth Sandgren.

Enheten för barn- och familj

Utredning 1: Julia Filaj.
Utredning 2:
Ungdomssektionen: Micaela Olander.
Familjehemsvården: Petra Neumann, Stina Johansson.

Enheten för öppenvård och förebyggande arbete

Öppenvården Sofielund: Elisabeth Persson, Kristina Andersson.
Ungdomsbehandlare/förebyggande: Robert Persson.

Enheten för ekonomiskt bistånd

Administration: Rakia Ben Jedidia.
Arbetsmarknad: Jeanette Östlund Zielinski, Klara Hedengren.
Hela familjen och arbetsmarknad: Ellen Fransson.
Mottag och ungdom: Donjeta Kamishaj, Romina Vinding.
Rehab: Gerda Johansson.

Enheten vuxna

Boende: Carina Nielsen, Sofia Forsberg.
Missbruk: Magnus Andersson.
Tillsyn: Aikaterini Giannopoulou, Helge Hellroth, Viktor Sjölander.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen