Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Hela familjen


Hela familjen är ett stadsövergripande ESF-projekt. I Innerstaden arbetar fem socialsekreterare i Hela familjen, målgruppen är barnfamiljer som har uppburit ekonomiskt bistånd under minst 2 år.

Socialsekreterarna har ett mindre antal ärenden på sin tjänster vilket möjliggör tät och intensiv kontakt med alla familjemedlemmar.

Målsättning självförsörjning och stegförflyttningar gentemot självförsörjning. Arbetet sker i samverkan med andra aktörer som till exempel Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen. 

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen