Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Underlag till jämställdhetsanalys 2015

Den här enkäten riktar sig till dig som arbetar inom arbetsmarknadssektionen och rehabsektionen på enheten för ekonomiskt bistånd i Innerstaden.

Vem betalar vi ut beviljat bistånd till, och varför?

Det är en frågeställning som ligger till grund för en jämställdhetsanalys som är planerad för 2015. Arbetsgruppen behöver nu tillsammans samla ihop underlag för att analysen ska kunna genomföras.

Följande ärenden ingår i urvalet:

Par som har försörjningsstöd nu, och som har blivit aktuella för försörjningsstöd någon gång under perioden 140101-dagens datum.

Socialsekreterare går igenom respektive tjänst och redovisar underlag senast fredagen den 12 juni 2015. Lämna ett svar per ärende! 

Efter 12 juni stängs enkäten, och resultatet sammanställs för fortsatt arbete.

Tack för ditt bidrag!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen