Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Enkät jämställdhet

I arbetet med en jämställdhetsanalys kommer socialsekreterarna med inriktning arbetsmarknad att svara på en enkät om vilken person som socialsekreterarna har mest kontakt med i par som uppbär ekonomiskt bistånd

Jämställdetsambassadörer på enheten för ekonomiskt bistånd vill undersöka vem socialsekreterare har kontakt med i par som får ekonomiskt  bistånd. Socialsekreterare med inriktning arbetsmarknad  svarar nu på enkätfrågor avseende kontakt!

Avser nu pågående ärenden som varit aktuella i minst sex månader!
En enkät per par fylls i!


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen