Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Process för utredning och placering av ensamkommande barn, enheten barn och familj.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

PROCESS UNDER UPPBYGGNAD- Se IOF Söders process för ensamkommande barn för bra information

  • När ärendet inkommer gör mottaget första bedömning om den unge kan vara kvar hos sin vistelsefamilj. Behöver barnet omplaceras omgående till HVB- eller jourhem görs detta av mottaget.

  • Utredande socialsekreterare bokar in hembesök med familjehemssekreterare från familjehemsvården för bedömning om familjens lämplighet och motivation att bli familjehem.

  • Familjehemsremiss (finns i Procapita) skall lämnas till Familjehemsvården.

  • Ange i barnets akt Dossiernr. Rubrik i aktanteckning: DOSSIERNUMMER

  • Observera att uppge annat kundnummer  (19486) i ärenden gällande asylsökande barn. När ni bokar ska ni ange som referens barnets dossiernummer alternativt personnummer.  (Vid PUT ange ordinarie
    kundnummer)

  • Omplaceras barnet skall Migrationsverket meddelas genom mail malmo-barnochungdom@migrationsverket.se. Ange barnets dossiernr

    Kostnad för fritidssysselsättning kan utbetalas för de barn som bor hos ej utredda släktingar. Stäm av med sektionschef.

Dokument SRF och IOF

Avtal SRF och IOFWord (word, 84.5 kB)
Överenskommelse SRF och SOF 160428Word (word, 57.2 kB)
Mall för remiss till Familjerättsbyrån för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn och ungdomar
Information om återsökningWord (word, 38.7 kB)

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen