Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Process Umgåsen, enheten barn och familj.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

Process 2- Umgåsen – ansökan under uppbyggnad!

Process 1

1. Aktualisering

 • Inkommer dom från tingsrätten.
 • Aktualisera, inled utredning och fatta beslut (Beslut om umgängesstöd jml 6 kap. 15 c § FB) i Procapita. Procapita lathund
 • För att söka till Umgåsen fyller du i blanketten Aktualiseringsdokument – insats umgängesstöd Umgåsen (pdf, 355.7 kB) och skickar med internposten till ASF Umgåsen, att: Sandra Sjögren, Fänriksgatan 1. De stjärnmarkerade rutorna är obligatoriska uppgifter. Bifoga eventuell dom eller
  utredning som förtydligar umgänget. Har du några funderingar eller frågor kring kö eller andra funderingar går det bra att kontakta Sandra Sjögren på 0733-84 29 67 eller sandra.sjogren@malmo.se
 • En dom skall  verkställas. Är någon förälder missnöjd med beslutet får denne ta det med sitt juridiska ombud.

Upp igen

2.Uppstartsmöte

 • Socialsekreterare bokar och genomför uppstartsmöten på Umgåsen, ett möte med vardera förälder. Boka tolk vid behov.
 • Är det kö så meddela föräldrarna att umgänge kan dröja
 • Vid uppstartsmötet går Umgåsens personal igenom regler.
 • Vid misstanke om missbruk meddelar Umgåsen att bistånd på droganalyser ska lämnas på FMN. Socialsekreterare skriver bistånd. Alkotest kan vid behov tas på Umgåsen.

Upp igen

3. Upprätta avtal

 • Två avtal skrivs under av egen sektionschef, därefter skickas dessa för underskrift till sektionschefen för Umgåsen.
 • avtal överlämningWord (word, 45.5 kB)
 • avtal UmgåsenWord (word, 51 kB) 

Upp igen

4. Administration

 • Verkställ beslut och lägg resurs Umgåsen
 • Stäng utredning

Upp igen

5. Uppföljning

 • Uppföljning sker var tredje månad. Antingen bokas uppföljningsmöte vid uppstartsmöte eller senare om inskolning tar tid sp kontaktar Umgåsen IoF för uppföljning
 • Uppföljningstid ges av socialsekreterare.

Upp igen

6. Avbrott

 • Om beslutet ej går att verkställa skall socialsekreterare meddela rådmannen i ärendet skriftligen skälen varför.
 • Föräldern eller föräldrarna får kontakta sina juridiska ombud för att eventuellt få domen omprövad. 
 • I de fall umgänget är skadligt för barnet kalla till möte enskilt med föräldrarna på Umgåsen.  Socialsekreterare ska sända rapport till rådmannen i ärendet om bedömning görs att barnet far illa vid umgängestillfället
 • Verkställigheten ska finnas kvar men resursen ska stängas i väntan på ny dom från tingsrätten.

Upp igen

Process 2 Umgåsen – ansökan

1. Ansökan kommer in

2. Gör utredningsplan


Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen