Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

FBB – familjehemsbaserad behandling.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text. Klicka på de blåa rubrikerna om du vill komma direkt till en speciell del.

Uppstartsfas

1. Remiss och vårdplan kommer in till jourgruppen

 • RemissWord (word, 54.5 kB) skrivs av vårdansvarig socialsekreterare efter samråd med förste socialsekreterare.
 • Remissen läggs i jourgruppens fack

Upp igen

2. Tjänstemannamöte med sektionschef

 • Ärendedragning under ordinarie veckomöte en gång per vecka.
 • Beslut om rollerWord (word, 23.5 kB) (samordnare, ungdomsbehandlare, handledare). Samordnaren dokumenterar rollfördelning i FBB-hemmets journal i Procapita.

Upp igen

3. Vårdansvarig socialsekreterare har informationsmöte med bioföräldrarna och den unge om insatsen FBB

Upp igen

4. Möte med vårdansvarig socialsekreterare, FBB-team och FBB-hem

Genomgång av punkter enligt checklista för möte med vårdansvarig socialsekreterare, FBB-team och FBB-hem.Word (word, 21 kB) Samordnaren dokumenterar mötet i FBB-hemmets journal i Procapita. Vårdansvarig socialsekreterare dokumenterar mötet i barnets journal i Procapita.

Upp igen

5. Familjehemsutredning skrivs av handledaren för beslut i myndighetsutskottet

 • Information om barnet hämtas in från vårdansvarig socialsekreterare till utredningen.
 • Familjehemsutredning och vårdansvarig socialsekreterares förslag till beslut om insats enligt FBB läggs i samma mapp i MU-lådan.

Upp igen

6. Introduktionsmöte i FBB-hemmet

 • Barnet, bioföräldrar, handledare, ev. ungdomsbehandlare och vårdansvarig socialsekreterare går igenom punkter enligt >checklista för introduktionsmöteWord (word, 20 kB). Samordnaren dokumenterar mötet i FBB-hemmets journal i Procapita. Vårdansvarig socialsekreterare dokumenterar mötet i barnets journal i Procapita.
 • Om den unge vistas på institution hålls besöket på institutionen.

Upp igen

7. Avtal upprättas med FBB-hemmet när beslut fattats i MU om     familjehemsplacering

 • Handledaren upprättar familjehemsavtal med bifogad FBB-informationWord (word, 42 kB) i Procapita.
 • Avtalet läggs i öppenvårdschefs fack för underskrift, därefter två exemplar till FBB-hemmet för undertecknande varav de skickar tillbaka ett.
 • Ett exemplar av undertecknat avtal till akt, en kopia till assistent.

Upp igen

8. Barnet flyttar in

 • Vårdansvarig socialsekreterare ombesörjer att den unge kommer till FBB-hemmet.
 • Handledaren ringer FBB-hemmet samma kväll för avstämning. Telefonsamtalet journalförs i FBB-hemmets journal i Procapita.

Upp igen

Behandlingsfas – anknytning, förändring och befästa beteenden

9. Genomförandeplan skrivs av ungdomsbehandlare eller någon i FBB-teamet.

 • Sker senast sex veckor efter det att barnet flyttat in.
 • Vid behov skriver vårdansvarig socialsekreterare en remiss till öppenvården för behandlingsarbete med bioföräldrar inför barnets hemflytt.

Upp igen

10. Löpande arbete under behandlingsfasen

 • Schemalagda teammöten, dokumenteras i Procapita av samordnaren.
 • Individuell och schemalagd handledning av FBB-hem.
 • Veckovis grupphandledning av FBB-hem.
 • Journalföring enligt checklista för journalföringWord (word, 23.5 kB).
 • Behandlingsträffar med det placerade barnet utifrån genomförandeplanen.

Upp igen

11. Uppföljning under behandlingsfasen

 • Möte mellan FBB-hem, barnet, handledare och ungdomsbehandlare utifrån genomförandeplanen. Mötesfrekvens efter behov i det enskilda ärendet. Ungdomsbehandlaren dokumenterar i barnets journal i Procapita. Handledaren dokumenterar i FBB-hemmets journal i Procapita.
 • Möte mellan samordnare, vårdansvarig socialsekreterare och FBB-hem, utifrån genomförandeplanen, två gånger per år (tre mån före övervägande). Samordnaren dokumenterar mötet i FBB-hemmets journal i Procapita. Vårdansvarig socialsekreterare dokumenterar mötet i barnets journal i Procapita.

Upp igen

Utslussning/uppföljningsfas

12. Löpande arbete under utslussning/uppföljningsfas

 • Schemalagda teammöten, dokumenteras i Procapita av samordnaren.
 • Individuell och schemalagd handledning av FBB-hem.
 • Veckovis grupphandledning av FBB-hem.
 • Journalföring enligt checklista för journalföringWord (word, 21 kB).
 • Behandlingsträffar med det placerade barnet utifrån genomförandeplanen.  

Upp igen

13. Uppföljning under utsluss/uppföljningsfas

 • Möte mellan FBB-hem, barnet, handledare eller ungdomsbehandlare utifrån genomförandeplanen. Mötesfrekvens efter behov i det enskilda ärendet. Ungdomsbehandlaren dokumenterar i barnets journal i Procapita. Handledaren dokumenterar i FBB-hemmets journal i Procapita.
 • Möte mellan samordnare, vårdansvarig socialsekreterare och FBB-hem, utifrån genomförandeplanen, två gånger per år (tre mån före övervägande). Samordnaren dokumenterar mötet i FBB-hemmets journal i Procapita. Vårdansvarig socialsekreterare dokumenterar mötet i barnets journal i Procapita.

Upp igen

14. Planeringsmöten inför utflytt med vårdansvarig socialsekreterare. Avstämning genomförandeplan och rollfördelning under utsluss.


Upp igen

15. Ungdomsbehandlarens kontakt med det placerade barnet glesas ut.


Upp igen

16. Ungdomsbehandlaren använder avslutande bedömningsinstrument.


Upp igen

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen