Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Jourhemsgruppen

Tre familjehemssekreterare arbetar i jourhemsgruppen på enheten barn och familj, ASF Innerstaden

 

Placering i jourhem sker då en person under 18 år far akut illa och behöver skydd och omsorg som inte kan avvakta. Socialtjänst Innerstaden har jourhem där vissa jourhem är kontrakterade och andra går på individuella avtal.

Familjehemssekreterare i jourhemsgruppen har tät kontakt med jourhemmen. De handleder jourhemmen båda via grupphandledning men även individuellt.

Telefonnummer till jourgruppen: 0709-34 10 50

Jourhemsgruppen har jour gentemot jourhemmen

Telefontider:

Vardagar

Lördagar

16.30 -21.00

8.00 -17.00

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen