Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Mottaget på barn och familj

Sex socialsekreterare arbetar i mottaget på enheten barn och familj.

 

Mottaget tar emot alla nya ärenden i form av ansökningar eller anmälningar rörande barn och deras föräldrar. Mottaget ger även information och rådgivning till enskilda personer och andra myndigheter samt bedömer om den enskilde ska vända sig till socialtjänsten eller någon annan instans.

Mottagets uppgift är att göra en första bedömning och ta ställning till akuta åtgärder. De arbetar även med omedelbara insatser såsom LVU och LVM med tillhörande utredning och dokumentation – ärenden som sedan fördelas till socialsekreterare för vidare utredning.

För ansökningar, anmälningar och rådgivning har mottaget telefontid. Anmälningar ska göras skriftligt men kan föregås av telefonsamtal.

Adress: Bergsgatan 54, 205 80 Malmö

Fax: 040-34 58 94

Telefonnummer: 040-34 55 00

Telefontider:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

9.00-11.00

13.00-14.30

13.00-14.30

13.00-14.30

9.00-11.00

 

Övriga tider finns telefonsvarare som lyssnas av kontinuerligt under dagen fram till 16.00. Är ärendet mycket brådskande kan meddelande lämnas till receptionen på telefon 040-34 54 51.

Efter 16.00 hänvisas till sociala jouren på telefon 040-34 56 78.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen