Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Placerade barn

Vi har vårdansvaret för de familjehemsplacerade barnen med fokus på barnets behov. Vi följer barnets fysiska, psykiska, emotionella, intellektuella och sociala utveckling i familjehemmet. Det är även viktigt att verka för att barnet får en bra kontakt med sina biologiska föräldrar och andra släktingar eller nätverk. Vidare ansvarar vi för uppföljning i enlighet med lagstiftningen.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen