Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Processbeskrivning

Uppföljning av familjehemsplacerade barn.

Här finns hela processbeskrivningen i löpande text.

Uppföljning (6 månader)

Plan för uppföljning

Månad

Var

Syfte

Deltagare

2

Familjehem

Uppföljningsmöte med barn och familjehem, genomförandeplan samt BBICs samtalsdokument för placerade barn (Procapita). Journalanteckning.

Vårdansvarig socialsekreterare

3

Familjehem

Råd, stöd och handledning. Journalanteckning.

Familjehemssekreterare

3

Amiralsgatan

Möte angående barnets utveckling, föräldrarnas situation och umgänget samt viktiga personer i barnets nätverk. Journalanteckning.

Vårdansvarig socialsekreterare

4

Familjehem

Uppföljningsmöte med barn och familjehem, genomförandeplan samt samtalsdokument för placerade barn (Procapita). Journalanteckning.

Vårdansvarig socialsekreterare

4

Amiralsgatan (internt möte)

Planera för nätverksmöte.

Vårdansvarig socialsekreterare

4

Skolan

Utvecklingssamtal. Att IUP-plan följs. Journalanteckning.

Vårdansvarig socialsekreterare

5

Amiralsgatan

Revidering av genomförandeplan och ny genomförandeplan. Journalanteckning.

Vårdansvarig socialsekreterare, familjevårdssekreterare, bio-föräldrar, barn och familjehem

5

Amiralsgatan

Övervägande skrivs och lämnas till sektionschef enligt produktionsplan för sociala utskottet.

Vårdansvarig socialsekreterare

6

Familjehem

Råd, stöd och handledning. Journalanteckning.

Familjehemssekreterare

MU-möte (månad 6).

  • Tio dagar efter SU-mötet kommer ett justerat beslut från nämndskansliet, det skall journalföras av vårdansvarig socialsekreterare.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen