Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

Bakgrund

Varför ska Innerstaden och Västers missbrukssektioner HBTQ-certifieras?

Innerstaden har genomfört jämställdhetsanalyser som pekar på könsmönster i missbruksvården – fler män än kvinnor beviljas insatser. I april 2016 publicerade Socialstyrelsen rapporten "Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap". Rapporten visar att psykisk ohälsa i form av riskbruk, beroende, ångestsjukdomar och depressioner är avsevärt högre bland personer i samkönade äktenskap än bland personer i tvåkönade äktenskap.

Det är viktigt att höja kunskapen om HBTQ-personers villkor och levnadsförhållanden och om hur diskriminering kan ta sig uttryck inom vår verksamhet. Innerstaden och Väster har tillsammans ansökt om och blivit beviljade medel av stadskontoret för att genomföra en gemensam HBTQ-certifiering.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen