Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.sharepoint.com/sites/ASFInnerstaden

HBTQ-certifiering

I december 2016 startade missbrukssektionerna i Innerstaden och Väster ett arbete tillsammans med RFSL som ska leda till en HBTQ-certifiering av verksamheterna. På dessa sidor kan du ta del av arbetet.

Syftet med missbrukssektionernas HBTQ-certifiering är att:

  • Öka antalet kvinnor som tar del av och fullföljer individ och familjeomsorgens missbruksinsatser.
  • Nå fler kvinnor och män som tillhör gruppen HBTQ med insatser som bättre matchar deras behov samt förbättra bemötandet för dessa Malmöbor.
  • Skapa en bättre arbetsmiljö för alla medarbetare oavsett bakgrund och tillhörighet.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen