Spädbarnsteamet ALHVA

Gravida och spädbarnsföräldrar med psykisk ohälsa och stora svårigheter som påverkar föräldraförmågan kan beviljas hembaserad behandling under sitt barns första levnadsår.

Bild på spädbarn i färglad KLÄDER


Syftet är att förbättra dessa barns start i livet. Två gånger i veckan kommer en familjebehandlare hem till familjen. En gång i veckan deltar familjerna i familjegrupp.

Behandlingen fokuserar på samspel mellan barn och förälder med anknytningsperspektiv. Syftet är att förbättra föräldraförmågan så att den tillsammans med kompletterande stöd blir tillräcklig för en positiv utveckling för barnet.

Under behandlingen sker samverkan med andra vårdgivare kring familjen. ALVHA förbereder även för att barnet ska få en bra förskoleplats och ser över möjligheterna att förbättra familjens nätverk, både det privata och professionella. Behandlingen pågår minst till dess att barnet är inskolat i förskolan.

Kriterier för familjer som ska ingå i Alhva


Ålder

  • Behandlingsstart från graviditet fram till 1 år.

Psykisk ohälsa hos en förälder eller hos båda

  • Nyupptäckt eller dokumenterad.
  • Inget diagnoskrav.
  • ALVHA erbjuder inte behandling till familjer där föräldern har en diagnostiserad intellektuell funktionsnedsättning.

Socialtjänstkontakt

  • Behandlingen erbjuds utifrån en biståndsbedömning i socialtjänsten.
  • ALVHAs insats kan påbörjas så snart ansvarig socialsekreterare fattat beslut om att barnet eller barnen i familjen kan bo i hemmet.

Bostad

  • Familjen ska ha en bostad i Malmö stad.

Stadsområden som har kontakt med en familj som kan behöva insatsen kan höra av sig direkt till ALVHA eller ta kontakt med ALMAs konsultationsteam.

Behandlingsinnehåll

Behandlingen startar med en kartläggningsperiod under sex till åtta veckor.  Vid 2-3 gånger deltar socialsekreterare. Kartläggningen sker till största delen i hemmet och utmynnar i ett skriftligt dokument om barnet och familjens behov.

Behandlingen startar enligt överenskommet uppdrag. Ett uppföljningsmöte sker efter halva behandlingstiden tillsammans med familjen och socialsekreterare. Skriftligt dokument överlämnas.

Start i förskola: Alhva utbildar anknytningspedagoger på barnets avdelning på förskolan. Under barnets inskolningen deltar familjebehandlaren som stöd till föräldern.

Avslutningsmöte: Tillsammans med familjen och
socialsekreteraren går teamet igenom och överlämnar en skriftlig sammanfattning och bedömning av behandlingstiden.

Under behandlingstiden samarbetar och deltar ALVHA med kontakter som är viktiga för barnet och familjen, till exempel MVC, BVC, psykiatri, försäkringskassan med flera. Behandlingen avslutas när barnet och familjen är väl inskolat på förskolan.

Mer information och aktualisering

Kontakta Annelie Lindberg, teamledare
annelie.lindberg@malmo.se
Tel: 040-34 93 28

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen