Avdelning social resurs

Avdelning social resurs omfattar ett antal verksamheter som riktar sig till barn upp till 18 år och deras föräldrar som av olika skäl behöver extra stöd.  Avdelningen ansvarar också för behandling i öppenvård och på institution för personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Till avdelningen hör även familjerådgivningen, familjerättsbyrån, stöd till brottsutsatta och till personer som utsatts för våld i nära relation, samt samordning av insatser mot prostitution.

Avdelningen är organiserad i fem enheter och arbetet styrs av ett flertal lagar, bland annat socialtjänstlagen och lagen om mottagande av asylsökande.

Läs gärna mer om avdelningens verksamheter i menyn.

Avdelningschef

Lene Cordes

Enhetschefer

Arash Zinat Bakhsh – enhet stöd och utveckling
Helena Sjöman – enhet utredning och insats
Henrietta Josefsson – integration och boende
Jenny Wiström – behandling och stöd

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen