Lönngården och Hasselgården

Lönngården och Hasselgården är boenden för äldre alkoholmissbrukare.

Lönngården

Lönngården är ett kommungemensamt lägenhetsboende med serviceinsatser för alkoholmissbrukare över 50 år som är eller löper risk att bli hemlösa.

I huset finns 45 lägenheter på mellan 35 och 48 kvm med serviceinsatser för äldre missbrukare. Boendet är nyrenoverat och hyresgästerna har fullt utrustade kök samt dusch och toalett.

På Lönngården finns också gott om trivsamma gemensamma lokaler. Det finns även en stor trädgård.

Personalen består av sektionschef, administrativ assistent, kurator och sex skötare/våningsansvariga. Boendet är bemannat under dagtid, kvällar och helger sker rondering genom bevakningsföretag. 

Hasselgården

Hasselgården är ett lägenhetsboende för hemlösa kvinnor över 50 år med alkohol och/eller cannabis och tablettmissbruk.

I huset 8 lägenheter, trädgård och ett trädgårdsland där de boende kan plantera blommor och växter.

Utifrån den boendeplan som upprättas i samband med inflyttningen ges den hjälp och tillsyn som hyresgästen önskar eller som personalen ser behov av. Tillsyn av social karaktär görs dagligen och personalen fångar upp varje hyresgästs behov. Personalen arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och är utbildade i MI. Kuratorn som arbetar på Lönngården och Hasselgården erbjuder samtal, hjälper till med ansökningar av skilda slag, gör orosanmälningar bland annat. Teknisk tillsyn av lägenheten görs regelbundet och av samma personal som den sociala tillsynen, för att fånga upp behov av hjälp med städning och tvätt samt upptäcka skador som felanmäls. Om man har behov av mer omfattande personlig omvårdnad ges det av personal från hemtjänsten efter biståndsbedömning.

Hasselgården är bemannat dagtid måndag till fredag. Övrig tid sker rondering av vakt och en störningsjour kopplad till samma vaktbolag rycker ut vid behov.

Aktualisering

Lägenheterna på både Lönngården och Hasselgården matchas vid matchningsmöte.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen