Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden hjälper till att välja och föreslå lämpliga personer som ställföreträdare. Nämnden sköter också kontrollen över dessa personer.

Ordförande för nämnden är Zinaida Kajevic (S), vice ordförande är Therese Traneborn (L) och andre vice ordförande är Mohammad Mohammad (M) . Nämnden sammanträder  en gång i månaden, med undantag från juli månad.

Enheten för överförmyndarärenden bereder ärenden till överförmyndarnämnden.

Bereda ärenden

Du anmäler nytt ärende med hjälp av formuläret längst ner på sidan.

Inlämnings- och sammanträdesdagar 2020

Inlämning till enhetschef

Slutgodkänt i Platina eller inskickat till nämndsek.

Utskick presidie-beredning

Utskick nämnden

Sammanträde kl. 15.15 om inget annat anges

14 jan

16 jan

17 jan

23 jan

30 jan

3 feb

5 feb

7 feb

12 feb

19 feb

11 mar

13 mar

16 mar

20 mar

27 mar kl.10.00

7 apr

9 apr

14 apr

16 apr

23 apr

11 maj

13 maj

15 maj

20 maj

27 maj

8 jun

10 jun

12 jun

17 jun

24 jun

5 aug

7 aug

10 aug

14 aug

21 aug kl.13.30

4 sep

8 sep

10 sep

15 sep

22 sep

13 okt

15 okt

16 okt

22 okt

29 okt

4 nov

6 nov

10 nov

13 nov

20 nov kl.13.30

25 nov

27 nov

1 dec

4 dec

11 dec kl.13.30

Anmäla nytt ärende

Välj det datum då du vill att ditt ärende ska behandlas.
Inlämning inför ärenden till nämnd 2020

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen