Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd. Detta innebär att en förvaltare kan förordnas utan något samtycke från den som behöver hjälp.

Genom förvaltarskapet förlorar den som behöver hjälp helt eller delvis sin rättsliga handlingsförmåga, det vill säga förmågan att ingå avtal och därmed skaffa sig rättigheter och skyldigheter. En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Den som behöver hjälp ska vara helt oförmögen att vårda sig eller sin egendom. I så fall krävs att en läkare intygar att den som behöver hjälp inte kan ta hand om sig eller sin egendom.  

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen