Olika former av ställföreträdarskap

Ställföreträdare är samlingsbegreppet för dem som har uppdrag som god man eller förvaltare.

Det finns många skäl till att en person kan få en ställföreträdare. Oftast beror det på att personen på grund av fysisk eller psykisk sjukdom själv har svårt att ta hand om sig själv eller sin egendom. I dessa fall kan en ställföreträdare till exempel hjälpa till med att betala räkningar, sköta kontakten med sjukvård och myndigheter eller söka bostadsbidrag.

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka olika former av ställföreträdarskap som finns och vad som skiljer dem åt.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen