Medarbetare

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medarbetare på Enheten för överförmyndarärenden.

Gruppnummer:

Ansökningsärenden: 040-34 95 22.

Ärenden som rör ensamkommande barn: 040-34 36 71.

Övriga barnärenden: 040-34 95 24.

 

Klicka här för att hitta kontaktuppgifter till chefer och medarbetare på enheten för överförmyndarärenden.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen