Disponentvillan

Disponentvillan är ett boende för hemlösa barnfamiljer. Här bor familjerna på bistånd som beviljas av socialsekreterare i det socialtjänstområde de tillhör.

I huset finns 19 fullt möblerade lägenheter, de flesta är för 4 personer. Utifrån familjens sammansättning och storlek kan två lägenheter erbjudas till samma familj. Till Disponentvillan hör också Tranan som är ett friliggande hus för en stor familj. Observera att kontrakt skrives med lägenhetsenheten för boende på Tranan.

Socialsekreterarna anställda vid Disponentvillan hjälper familjerna med de insatser som man tillsammans med socialtjänsten kommer fram till och som dokumenteras i en boendeplan. Socialsekreterarna på Disponentvillan kallar familjen och placerande socialsekreterare till möte för att tillsammans upprätta boendeplanen. Utredningen som ligger till grund för beslut om boende och eventuellt upprättad genomförandeplan tas med till detta möte.

Personalen ger stöd och hjälp till familjerna att hitta annat boende i hela Sverige.

Målgrupp

Barnfamiljer med en förväntad boendetid om minst 3 månader.

Här hittar du allt på - Arbetsmarknads- & socialförvaltningen